Ocena konsumencka pieczywa oraz makaronu

Niniejszy raport powstał na podstawie zamówienia złożonego przez firmę Operator Systemowy Sp. z o.o. w ramach projektu współfinansowanego z EFRR w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka BIOPRODUKTY, innowacyjne technologie wytwarzania prozdrowotnych produktów piekarskich i makaronu o obniżonej kaloryczności.  Raport podsumowuje badania przeprowadzone osobiście przez zleceniodawcę, zgodnie z procedurami opisanymi poniżej. Analiza danych została wykonana za pomocą oprogramowania SPSS IBM i odnosi się do danych otrzymanych od zleceniodawcy. Raport odnosi się do trzech testowanych produktów tj. bułek, chleba i makaronu oraz dotyczy dwóch rodzajów badań to jest testów konsumenckich oraz badań konsumenckich.

Głównym celem badania była ocena konsumencka pieczywa oraz makaronu wyprodukowanego w skali półtechnicznej w oparciu o surowiec rynkowy oraz w skali technicznej w oparciu o surowiec pozyskany z upraw o różnej zawartości preparatu błonnikowego.

Raport w wersji PDF